Medlemsservice

Da Tommy Hansen der står for medlemsservice er bortrejst på ferie i ca 1,5 måned er funktionen overdraget til Finn Munch Jørgensen i den periode. Alt henvendelse derfor til fmj@post1.dansknet.dk

Udgivet i Back to Nature.