Nyhedsbrev 1/10/2014

Kære medlemmer.

Generalforsamlingen på Broager Strand Camping er nu overstået og efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig. Se referat af generalforsamlingen og bestyrelsesmødet.

På bestyrelsesmødet blev det besluttet, at der som forsøg kun afholdes 3 fastlagte træf om året.

For år 2015 bliver der så et forårstræf i Kristi Himmelfartsferien vest for Storebælt, og generalforsamlingen bliver så på Sjælland første weekend i september. Året efter bliver det så omvendt.

Træffet på Ferie for alle i Herning bliver som hidtidig.

Bestyrelsen vil så bakke op om, at både pladserne og medlemmerne, vil være med til, at skabe flere spontantræf. Pladsen, vi afholdte generalforsamlingen på,  kommer allerede med et spontantræf i april måned 2015.

Spontantræf afholdes selvfølgelig på et af vores samarbejdspladser.

Bestyrelsen håber, at vi med de nye tiltag nu kan se fremad med et positiv smil.

Måneden sluttede med et spontantræf på Ballum Camping, hvorfra vi kørte ned til grænsen og så sort sol.

Vi var heldige og oplevede hvad der for nogle var første gang de så det fantastiske syn.

Desværre måtte et af vores bestyrelses medlemmer melde fra, og et nyt er så fundet blandt suppleanterne.

Husk juletræf d. 1. weekend i december på Sevel Camping med besøg på Hjerl Hede.

 

På bestyrelsens vegne

Poul Chr. Laursen.

Udgivet i Back to Nature.