Nyhedsbrev efterår 2016

 

Nyhedsbrev Back To Nature

Efterår 2016

Siden sidst:

Foreningen har, som sædvanligt, afholdt to forårstræf. Træf vest blev afholdt på Thurø Camping og træf øst på Skamstrup Camping.

Der er også afholdt to spontantræf. En bid af Nordjylland 3 og Sensommertræf på Fyn. Vi i bestyrelsen er meget taknemmelige for at der er aktive medlemmer der tager sig tid til at arrangere et træf og vi håber at medlemmerne fortsat vil bakke op og deltage på disse træf.

Hvis du sidder med en god ide til et spontantræf, så er det bare at sætte det i gang og meddele vores webmaster dette, så kommer det på vores hjemmeside. Der er også kr. 50.00 i støtte fra foreningen per vogn. Læs mere herom på vores hjemmeside.

I starten af september blev der afholdt generalforsamlingstræf på Salling Camping med dejlig middag og fælles tur til Fur.

Kommende træf:

Den 11. – 13. november 2016 afholdes der juletræf øst på Corona Camping og juletræf vest afholdes på Velling Koller Camping den 2. – 4. december 2016. (spontantræf)

Den 28. – 30. april 2017 afholdes et Hyggetræf på Kristanshåb Kro og Camping. (spontantræf)

Træf Øst afholdes den 11. – 14. maj 2017 på Camping Møensbroen. (ordinært træf)

Træf Vest afholdes den 25. – 28. maj 2017 på Ringkøbing Camping. (ordinært træf)

Se mere om disse træf og hvordan man tilmelder sig på vores hjemmeside www.backtonature.dk

Lidt forskelligt:

Følg også med på vores Facebookgruppe https://www.facebook.com/groups/595656287173996/

Det er i det hele taget vigtigt at følge med på vores hjemmeside og Facebook gruppe, da mange nyheder og meddelelser slås op der og alle medlemmer kan lave indlæg begge steder, så som: rejseinspiration, tips, erfaringer m.m.

Husk også at man der kan se den sidste aktuelle fortegnelse over vore samarbejdspladser, da vi har både tilgang af nye samarbejdspladser og pladser der ikke længere ønsker et samarbejde.

Back to Nature har også en liste over medlemmer på hjemmesiden og ønsker du/I at stå på denne liste, så skriv en mail til vores webmaster Brian og bed om dette. På den måde er det lettere at komme i kontakt med andre medlemmer, men vi skal pointere at det er helt frivilligt om man ønsker at være på den liste.

For at kunne se medlemslisten skal man være medlem og være logget ind på hjemmesiden med sit personlige login.

Mange har nok stillet campingvognen væk for vinteren, men der er også mange der fortsætter campinglivet gennem hele vinteren, men vi vil ønske alle en rigtig god vinter og håber du fortsat vil bakke op omkring vores herlige forening og deltage i nogle af de dejlige træf foreningen og medlemmerne arrangerer.

Vi håber også at du vil bruge vore samarbejdspladser når du camperer, da de jo også støtter foreningen ved at give medlemmerne rabatter på overnatningerne.

Hvis du har campingpas fra en anden forening, så husk at vise dit BTN-medlemskort, så du får den rabat du skal have og så pladsen registrerer dig som BTN-medlem.

Der er flere pladser der synes der ikke kommer nok BTN-medlemmer på deres pladser, men ofte skyldes dette at de registrerer vore medlemmer under den forening som har udstedt campingpasset.

Husk også at anbefale vores forening til venner og bekendte.

Tilbud til nye medlemmer:

Meld dig ind og betal nu og få resten af 2016 og hele 2017 for kun 150 kroner. Indmeldelse via hjemmesiden www.backtonature.dk

Husk også at forny dit medlemskab i god tid, så du har campingpas eller medlemskort når du skal bruge det i det nye år.

Vi vil også udsende et nyhedsbrev i foråret.

God vinter og på gensyn

Tommy Hansen

Formand Back to nature.

Udgivet i Back to Nature.