Nyhedsbrev forår 2016

                                                                           Nyhedsbrev forår 2016
Siden sidst.
Formand Poul Chr. Laursen valgte i starten af året, af personlige årsager, at trække sig fra BTN’s bestyrelse. Vi takker Poul for det arbejde han har lagt i bestyrelsen og ønsker ham alt godt fremover.
Bestyrelsen valgte undertegnede som formand frem til næste generalforsamling. Jeg vil forsat have Medlemsservice som ansvarsområde.
Vores tidligere kasserer gennem mange år Finn Munch Jørgensen, som var valgt til 1. suppleant, er derfor indtrådt i bestyrelsen, hvor han varetager sekretærposten.
Den 25. til 28. februar 2016 var der BTN træf i forbindelse med Ferie for alle i Herning. Vi lå 11 enheder samlet på den store messecamping, hvor der i alt var næsten 800 enheder samlet på den store midlertidige campingplads.
Back to Nature havde, sammen med Campingrådet, en stand i Hal H og vi oplevede stor interesse for vores forening og dens formål. Der var også en del medlemmer der benyttede lejligheden til at komme forbi vores stand og hilse på bestyrelsen.
Lørdag aften var der fællesspisning og hyggeligt samvær i Campingloungen i Messecenteret.
Hvad året bringer.
Træf Vest afholdes på Thurø Camping i St. Bededags weekenden. Programmet er færdigt.
Træf Øst afholdes på DCK’s plads i Skamstrup i Kr. Himmelfarts weekenden. Program er på vej.
Det populære spontantræf ”En bid af Nordjylland” afholdes i uge 23 på Salling Camping.
I august afholdes spontantræf ”Sensommertræf på Fyn” på Fåborg Camping.
I august vil Hullehavn Camping på Bornholm holde et træf for BTN. Elsebeth og Kim er nye forpagtere fra i år, hvor Amy og Jens har valgt at holde.
Generalforsamlingstræf afholdes på Salling Camping den 2. – 4. september 2016.
HUSK ! – at følge med i Kalenderen på vores hjemmeside, da nye træf, program for disse og evt. ændringer vil blive annonceret der. Link til hjemmeside: www.backtonature.dk
Alle medlemmer kan lave spontantræf og de bliver annonceret på vores hjemmeside. Det kan være træf med et tema eller medlemmer der ønsker at vise sin egns seværdigheder og natur frem. Du bestemmer selv.
BTN støtter spontantræf med kr. 50 pr. enhed til kulturelle formål. Eneste betingelse er at træffet afholdes på en af vore dejlige samarbejdspladser.
Hjemmesiden.
Hjemmesiden kører stabilt og fungerer rigtigt godt.
Vores tidligere IT-support har valgt at stoppe på grund af sygdom, men vores webmaster Brian har allerede lavet en aftale med en ny supporter.
Diverse.
Mange medlemmer er sikkert ved at starte campingsæsonen her til Påske og andre har camperet hele året.
Jeg vil opfordre alle der endnu ikke har fornyet sit medlemskab til at gøre dette hurtigst muligt, hvis du vil have glæde af de rabatter vore skønne samarbejdspladser giver BTN-medlemmer.
Bestyrelsen håber at se mange af Jer på vore træf og håber også I vil bakke godt op omkring de spontantræf der allerede er planlagt og de som evt. kommer til.
Håber alle får en dejlig campingsæson.
Med venlig hilsen
Tommy Hansen
Formand
Back to Nature

Udgivet i Back to Nature.