Nyhedsbrev Forår 2019

 Nyhedsbrev forår 2019.

Kære BTN medlem.
Kalenderen viser at vi nu er kommet i marts måned – årets første forårsmåned og vi har jo allerede
oplevet dage med høj sol og tocifrede plustemperaturer. Mange forårsblomster blomstrer, andre har
travlt med at skyde sig op af jorden og mon ikke at vi alle på de skønne forårsdage igen er begyndt
at tænke på campinglivet.

Medlemskab 2019
Vær opmærksom på at Back to Nature, af sparehensyn, ikke sender opkrævning ud på fornyelse af
medlemskabet. Der er derfor op til en selv at sørge for at indbetale kontingent.
Hvis man ikke allerede har fornyet sit medlemskab af Back to Nature er det på tide, hvis man vil
have rabat på vore samarbejdspladser i ind – og udland i indeværende år. Samtidigt skal man regne
med en vis ekspeditionstid fra pengene er overført og til det nye medlemskort ligger i postkassen.
Alene Post Nord bruger op mod 5 dage til levering af brevet.
Sådan gør du:
Kontingentet på Kr. 150.00 sættes ind på konto nr. 5396-0000325088.
Husk at påføre dit medlemsnummer og navn.
BTN medlemskort for 2019 er obligatorisk for at kunne få medlemsrabatter på BTN’s
samarbejdspladser herhjemme og i udlandet.

CKE campingpas i Sverige.
Fra årsskiftet er det ikke længere obligatorisk at have et CKE-campingpas ved overnatning på
svenske campingpladser tilsluttet SCR. Jeg vil tro at konkurrencerådets sag mod Campingrådet
sidste år har fået svenskerne til at slække på deres krav.

Kommende træf i 2019
I 2019 afholdes der også nogle spændende træf:
Træf Øst 2019 afholdes den 16. – 19. maj 2019 på Rosenholm Camping ved Hundested. Endeligt
program og oplysning om tilmelding kan ses på BTN’s hjemmeside www.backtonature.dk
Arrangør:Bestyrelsen.

Træf Vest 2019 afholdes den 29. maj – 2. juni 2019 på Arrild Ferieby Camping. Endeligt program
og oplysning om tilmelding kan ses på BTN’s hjemmeside www.backtonature.dk Arrangør:
Bestyrelsen.

En bid af Nordjylland 5 afholdes den 2. – 8. juni 2019 på SAFARI CAMPING i Rebild. Program er
under udarbejdelse. Lukket for tilmelding. Spontantræf. Arrangører: Anne Marie og Jørn Brader.

Cykeltræf afholdes den 14. – 16. juni på Skjern Å Camping. Endeligt program og oplysning om
tilmelding kan ses på BTN’s hjemmeside www.backtonature.dk. Spontantræf. Arrangører: Grethe,
Ryan, Olga og Kurt.

Generalforsamlingstræf 2019 afholdes i år på Sjælland den 6. – 8. september 2019. Sted og
program følger. Arrangør: Bestyrelsen.

Juletræf Vest afholdes 22. – 24. November 2019. Program og sted følger. Spontantræf.

Juletræf Øst forventes afholdt november – december 2019. Program og sted følger. Spontantræf.

Hen over året kan der blive arrangeret flere spontantræf, så følg venligst med på vores hjemmeside
www.backtonature.dk hvor alle nyheder vil blive lagt op.

Træf.
Har du aldrig været med på et af Back to Nature*s hyggelige træf, så bør du prøve dette. Vores
erfaringer viser at medlemmer der først har deltaget en gang på et træf bliver overrasket over den
gode stemning, det dejlige samvær og de skønne naturoplevelser og derefter deltager på så mange
træf som muligt.
Min opfordring er derfor at du melder dig til og selv oplever de dejlige træfdeltagere.
Bestyrelsen ser frem til at se Jer alle på de kommende træf.
Jeg vil hermed ønske alle en rigtig dejlig campingsæson og brug nu også vore samarbejdspladser
da de jo giver BTN medlemmer rabat.

På bestyrelsens vegne og med venlig hilsen
Tommy Hansen
Formand – Back to Nature

 

Udgivet i Back to Nature.