Nyhedsbrev Sommer 2015

Nyhedsbrev  Juni  2015.

Sommeren er snart over os, og de planlagte forårs aktiviteter i BTN er vel overstået.

Som ny deltager i vores udstilling på Ferie For Alle messen i Herning, var min indgangsvinkel nok meget negativ. Sådan at forstå, at bestyrelsen ligger et stort arbejde i at deltage, og så er det jo ikke gratis for foreningen. Samtidig er det meget svært, at måle resultatet. I dag ser jeg med stor glæde tilbage på de mange campister, som vi fik fortalt om vores forening. Kasseren meddeler også, at der løbende kommer nye medlemmer til. Så jeg stiller gerne op til næste års Ferie For Alle.

På bestyrelsesmødet som blev afholdt d. 20. feb. blev bestyrelsen enig om, at vi for at bakke op om de af medlemmerne afholdte spontantræf, vil give et tilskud på kr. 50,00 pr. vogn, dog minimum 5 vogne. Det er så en betingelse, at tilskuddet skal gå til den kulturelle del af træffet.

Det var så meningen, at der kun skulle afholdes et træf i dette forår. Men som omtalt i tidligere nyhedsbrev, så blev der så alligevel afholdt et træf øst. Det blev afholdt i Bededagsferien på Skarresø Camping og der fik vi virkeligt at føle, at broen deler vores forening. Fruen og jeg var de eneste fra Jylland, og så var der en vogn fra Fyn. Begge vogne tilhørte bestyrelses medlemmer.  Måske er Bededagsferien ikke det rigtige tidspunkt til at afholde træf i. Dette kan så være en opfordring til, på generalforsamlingen, at komme med et forslag om et andet tids punkt til afholdelse af træf Øst og Vest.

Træf vest blev afholdt i Kr. Himmelfartsferien på Gudenå Camping Brædstrup. Her var der til gengæld pænt fremmøde fra ” øst for broen ”. Bestyrelsen mener stadigvæk, at der skal prøves med nogle nye tiltag. Der var så lavet et arrangement med spisning som tilkøb den sidste aften.  Alle vogne på pladsen havde tilmeldt sig, så mon ikke vi ser mere til lignende tiltag fremover.

Også vores samarbejdspladser har fået øjnene op for at afholde spontantræf. Broager Strand Camping havde i april indbudt til Teglværkstræf, og med stort tilslutning. Det lover godt for fremtiden. Hullehavn Camping på Bornholm afholder træf i august.

For øjeblikket afholdes spontantræffet En bid af Nordjylland 2. I august afholdes også et spontantræf på Vesterlund Camping med titlen Skinnecykel Træf.

Følg med i kalenderen på vores hjemmeside, måske dukker der et træf op, som I kunne have lyst til at deltage i.

Under punktet Om BTN, er der kommet nyt til. Der er tilføjet en medlemsliste, som medlemmerne frivilligt kan tilmelde sig med de oplysninger de nu vil have med. Lovligheden er undersøgt, og bestyrelsen har så valgt denne fremgangsmåde.

God sommer

Poul Chr. Laursen

Formand for BTN

Udgivet i Back to Nature.