Caravan Club Sweden

Medlemmer af Back to Nature, betaler samme pris på Caravan Club of Swedens (CC) campingpladser, som medlemmer af CC. Bestyrelsen har nu fået bekræftet at et Back To Nature medlemskort fremover er nok til at udløse rabatprisen på disse campingpladser i Sverige. Et Back To Nature medlemskort vil i 2018 udgave indeholdere flere oplysninger om […]

Campingrådet Konkurs

Campingrådet konkurs. Campingrådet har i slutningen af oktober indgivet konkursbegæring til Sø – og Handelsretten. Konkursen skal ses i lyset af at Konkurrence – og Forbrugerstyrelsen i foråret 2017 fastslog at Campingrådet i strid med konkurrenceloven har vedtaget, at campingpladserne skulle forlange, at deres gæster foreviste eller købte et af Campingrådet udstedt Campingpas – CKE […]

Medlemsskab 2018

HUSK at forny dit medlemsskab af BTN. Allerede nu kan du forny medlemskabet for 2018 Medlemskab 2018: 150.00 kr. Sættes ind på konto nr. 5396-0000325088 Husk at påføre medlems nummer og navn NYT: Da Campingrådet er erklæret konkurs er BTN ikke længere i stand til at udstede CKE Campingpasset til vores medlemmer mere. Vi Henviser i øvrigt […]