Nyhedsbrev Sommer 2020

Nyhedsbrev juli 2020

Kære BTN-medlem.

   Vi er nu nået hen til midten af året og uden vi har været samlet til et eneste foreningstræf eller spontantræf. Alle
disse træf, som var planlagt og arrangeret har måttet aflyses på grund COVID-19 og de restriktioner som regeringen
har pålagt befolkningen.
   

   Jeg håber at man stadig nyder campinglivet, da der er åbnet op for dette hvis man ikke er for mange samlet. Min
frue og jeg har turneret rundt i Danmark i over 3 uger, hvor vi har besøgt 6 BTN-pladser og 1 DCU-plads. Det har
været meget blandet hvilke tiltag man har haft på den enkelte campingplads, men med omtanke, afstand til andre
og god hygiejne har det gået rigtig godt.

   Som det ser ud nu forventer vi at afholde Back to Nature’s generalforsamling som planlagt den 4. – 6. september
2020 på Hjemstavnsgårdens Camping, Klaregade 15, Gummerup, 5620 Glamsbjerg. Se mere om pris, tilmelding og
program på https://backtonature.dk/begivenhed/generalforsamling-2020
   

   Vi har på opfordring taget kontakt til Møn Camping, Hårbølle Strand for et evt. samarbejde, men de vil afvente et års
tid før en beslutning tages. I skrivende stund har vi været nødt til at fjerne Røsnæs Naturcamping Elverdam fra vores oversigtskort på
hjemmesiden, da vi er i tvivl om de vil give 15 % rabat som var aftalen med de tidligere ejere. Vi forventer et endeligt
svar på dette primo juli.

   Til sidst vil bestyrelsen og jeg ønske alle en god sommer og vi håber vi ser mange af jer på generalforsamlingen i
september.

   Brug så vidt muligt vore samarbejdspladser, da de støtter os med rabatter, men da flere endnu ikke har betalt
kontingent for 2020 vil vi opfordre til at det gøres snarest, da samarbejdspladsernes rabatter jo kun kan opnås med
et BTN-medlemskort for 2020. Husk også at der er flere dages ekspeditionstid fra betaling og til medlemskortet
ligger i postkassen.

På bestyrelsens vegne og med venlig hilsen
Tommy Hansen
Formand
Back to Nature

Udgivet i Back to Nature.