Nyhedsbrev 1/10/2014

Kære medlemmer. Generalforsamlingen på Broager Strand Camping er nu overstået og efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig. Se referat af generalforsamlingen og bestyrelsesmødet. På bestyrelsesmødet blev det besluttet, at der som forsøg kun afholdes 3 fastlagte træf om året. For år 2015 bliver der så et forårstræf i Kristi Himmelfartsferien vest for Storebælt, og generalforsamlingen bliver så […]